Våra behandlingar

Allmäntandvård

Vi utför all typ av vuxentandvård, allt från regelbundna undersökningar till avancerade bettrehabiliteringar, och vi har många års erfarenhet av detta. Vid behov har vi ett stort nätverk av specialister att tillgå. Därtill ett fantastiskt samarbete med ledande tandtekniska laboratorium. Allt för ditt naturliga leendes skull.

  • Regelbundna undersökningar
  • Lagningar
  • Förebyggande tandvård
  • Kronor och broar
  • Rotfyllningar
  • Utdragning av tänder
  • Estetisk tandvård

Tandreglering

Vi erbjuder tandreglering med hjälp av Invisalign. Behandlingen görs med små skenor som är avtagbara och skall bäras dygnet runt men tas enkelt av i samband med måltid eller tandborstning. Skenorna är individuellt anpassade och genomskinliga, vilket gör dem nästintill osynliga. Hela behandlingen är datorstyrd och virtuellt färdigställd innan man påbörjar processen i munnen. Genom att skenorna byts ut regelbundet flyttas tändernas position lite åt gången, tills de når sin slutposition

Akut tandvård

Service är viktigt hos oss. Har Du akuta besvär så hjälper vi dig snabbast möjligt med en akuttid. Vid akuta besvär så skall du uppsöka tandläkare så snart som möjligt, det blir sällan bättre om du väntar.  Om du har akuta besvär under helgen hänvisar vi till 1177 för vidare hjälp.

Tandimplantat

Tandimplantat är idag en självklarhet och en väl beprövad behandlingsmetod för att ersätta förlorade tänder. Hos oss utför vi hela implantatbehandlingen på kliniken, från bedömning, operationen till färdig konstruktion. På detta sätt har vi få beslutsvägar och korta väntetider. Vi arbetar uteslutande med system av högsta kvalitet. Vid behov har vi ett stort nätverk av specialister att tillgå.

Snarkskena (apnéskena)

Om du besväras av snarkningar eller sömnapné kan en snarkskena vara lösningen. När man lider av sömnapné kan detta leda till allvarliga hälsorisker. Hos oss framställer vi snarkskenor (även kallat apnéskenor), som kan hindra eller lindra snarkning genom att vidga andningsvägarna under sömn. En snarkskena lyfter fram underkäken vilket hindrar tungan att falla bakåt. På så sätt skapas goda förutsättningar att ta bort eller lindra besvären.

Det naturliga leendet

Hos oss tror vi på det naturliga leendet. Det är inte alltid naturen räcker till. Oavsett om Du saknar en enstaka tand, är i behov av mindre tandreglering eller om hela ditt bett är raserat så besitter vi kunskaperna och har resurserna som krävs för att återskapa ditt leende.

Digitala avtryck

Istället för att använda oss av avtrycksmassa scannar vi tänderna med en 3D-scanner för att sedan skicka arbetet digitalt till tandteknikern som framställer den beställda konstruktionen. Detta medför inte bara en ökad komfort för Dig som patient men ger även en bättre precision och noggrannhet i arbetet. Genom digitala avtryck kan vi erbjuda de senaste teknikerna och ser till att vi som behandlare ligger i framkant vad gäller utvecklingen.

Marcus Eng

Noggrann, kommunicerar väl om vad han ska göra och vad han gör. Känns tryggt!

Malin Lindén

Proffsig och noggrann. Känner mig alltid väl omhändertagen.

Birgit P

Noggrann, lättsam,trevlig,känns väldigt proffsig.

Sandra G

Helt fantastisk! Skämtsam men samtidigt lugn och får en att känna sig trygg.